مرور برچسب

بازار اجاره بها

نرخ اجاره سوئیت در تهران

نزدیک شدن به فصل اجاره بها موجب نگرانی متقاضیان شده است، زیرا برخی از سودجویان سعی می کنند با بهانه افزایش قیمت در برخی از بازارها، اجاره بها را…