مرور برچسب

ای خریدار

سه مسئولیت واگذارنده

بانک مرکزی قبل از انکه بانکها دستورالعمل نهاد ناظر را در خصوص اجتناب از شرکت داری و واگذاری شرکتهای تحت مالکیت خویش را اجرا کنند نهاد ناظر خود در این…

سامانه ۱۲۴ مختل شد

سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات در کشور موسوم به 124 این روزها و در تعطیلات نوروزی با اختلال روبه رو شده است.