مرور برچسب

اینترنت پرسرعت

موانع توسعه سریع ۵G در ایران

نسل پنجم موبایل از هفته گذشته وارد فاز جدید تست‌های خود شد و با راه‌اندازی یک سایت آزمایشی برای عموم در پارک آب و آتش و راه‌اندازی سایت جدید در شیراز…