مرور برچسب

اینترنت حجمی

سارق اینترنت حجمی دستگیر شد

با تحقیقات از شاکی مشخص شد سارق با هک‌کردن مودم، وقت و بی‌وقت از حجم دانلود اینترنت شاکی به صورت رایگان برای وب‌گردی و دانلود اطلاعات، سوءاستفاده کرده…