مرور برچسب

اینترنت ایران

قطعی اینترنت نداریم اما …

این روزها مسوولان مختلف وزارت ارتباطات بارها از این موضوع یاد می‌کنند که از این پس قطعی اینترنت نخواهیم داشت اما این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که…