مرور برچسب

ایران 2023

ایران ۲۰۲۳ چگونه سالی است

فرق چندانی ندارد که یک کسب‌وکار کوچک باشی یا یک هلدینگ بزرگ مالی یا اقتصادی؛ درهرحال اینکه چگونه سر کنیم و چه بر سر کنیم، یک سوی قضیه است و سوی دیگر…