مرور برچسب

ایران کیش

حس خوب امنیت با پین پد

دستگاه پین پد یک راه حل ارائه شده توسط شرکت‌های پرداخت است تا با نصب آن دیگر نیازی نباشد کارت و رمز آن به شخص دیگری سپرده شود و از زمان کشیدن کارت تا…