مرور برچسب

ایران کیش

مدیری با نمره ۱۲ *

احتمالا بسیار دیده ایم مربیان تیمهای مختلف ورزشی قبل از بازی در هر حال بر پیروزی تیمشان تاکید دارند. چنین رویکردی به این معنی نیست که انها واقعیات…