مرور برچسب

ایران کیش

ایران کیش باید نوآور بماند

رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس گفت: آنچه که دانش بنیان بودن یک شرکت را حفظ کرده و ارتقا میدهد اهمیت تیم نو آوری است. برای شرکت هایی مثل ایران کیش،…

روز اپلیکیشن با پات لایف

امروز روز اپلیکیشن است. روزی برای پاسداشت آنچه دنیای امروزمان را تغییر داده و به آن رنگ و بویی دیگر بخشیده است. حالا تصور جهان بدون اپلیکیشن ها محال…