مرور برچسب

ایران چک

کاهش سرانه اسکناس در کشور

علیرغم کاهش سرانه اسکناس در کشور هنوز فاصله زیادی با استانداردها داریم به همین دلیل یکی از برنامه‌های ما چاپ و توزیع اسکناس‌های درشت‌تر است.

۷ تدبیر درباره ایران چک

در خبرها آمده بود که مصوبه ی دولت در خصوص اجازه ی انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی خلاف قانون تشخیص داده شده است. این خبر در روزهای اخیر توسط کارشناسان…