مرور برچسب

اپراتور

بانک، اپراتور و سازنده

با پیدایش و حضور تلفن های همراه هوشمند در سال ۱۹۹۲ و استقبال عموم مردم از این گوشی ها تعداد جهانی آنها از مرز 3 میلیارد دستگاه در اکتبر 2019 گذشت و…