مرور برچسب

ايران

تنش سیاسی، قهر اقتصادی

عربستان، بحرین، سودان و جیبیوتی روابط دیپلماتیک خود را با ایران در حالی قطع کردند که این موضوع می‌تواند به قطع روابط این کشورها در زمینه‌های تجاری و…

عربستان از ایران شکایت کرد

وزارت خارجه عربستان اعلام کرد به شورای امنیت سازمان ملل و چند سازمان منطقه‌ای از جمله اتحادیه عرب در زمینه حمله به سفارتخانه و کنسولگری در ایران،…