مرور برچسب

اوکراین

عدم شباهت اوباما به پوتین

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از هزاران آمریکایی و روس در باره اینکه چگونه می اندیشند و نظرشان در باره مردم متقابل چیست به این نتیجه رسید که مردم…