مرور برچسب

اهواز

زندان کارون اهواز تعطیل شد

این زندان در سال ۱۳۴۹ احداث شده بود که با توجه به طراحی قدیمی و با گذشت بیش از ۴۰ سال از کاربری آن تبدیل به بافت فرسوده شده بود و به هیچ وجه پاسخگوی…