مرور برچسب

انگلستان

نقطه اوج پرداخت با اپل

هنگامی که پرداخت با گوشی اپل در سال 2015 در انگلستان راه اندازی شد، تنها تعداد انگشت شماری از فروشندگان امکان پرداخت نامحدود از این طریق را به پایانه…

پرداخت با موبایل خوب یا بد؟

با بررسی مکالمات مردم انگلستان در توییتر و استخراج آمار از این مکالمات چنین استنباط می شود که نظرات منفی در خصوص پرداخت های موبایلی دو برابر بیشتر از…