مرور برچسب

انس طلا

صعود طلابرای ششمین مرتبه

دیروز همزمان با شرط بندی سرمایه گذاران روی محرکهای بیشتر بانکهای مرکزی و اقدامات امنیتی به دلیل عدم قطعیت وضع یونان، برای ششمین مرتبه متوالی بهای طلا…