مرور برچسب

انتظارات تورمی

بیکاری بزرگترین مشکل کشور

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اعلام اینکه بیکاری، بزرگترین مشکل اقتصادی کشور است و طی سالهای آینده با سیل عظیم بیکاران روبرو خواهیم شد، گفت: برای ایجاد…