مرور برچسب

امیدوار رضایی

حواشی معارفه وزیر بهداشت

این مراسم صبح امروز یکشنبه 27 مردادماه برگزار شد و دکتر طریقت منفرد وزیر سابق بهداشت که مدت 6 ماه متصدی وزارت بهداشت بود، هدایی به رسم یادبود دریافت…