مرور برچسب

امنیت ملی

اسنودن باز هم جایزه گرفت

ادوارد اسنودن کارمند سابق دستگاه اطلاعاتی آمریکا که اسناد جاسوسی این کشور را افشا کرده است مدال کارل فون اوسیتسکی را از اتحادیه بین المللی حقوق بشر…