مرور برچسب

امنیت شبکه

۱۳ دستاورد جدید ایران

همزمان با آغاز هفته پژوهش، از 12 محصول بومی فناورانه در حوزه سایبری رونمایی شد و دومین موجود زنده توسط دانشمندان فضایی کشورمان با کاوشگر پژوهش و با…