مرور برچسب

امر به معروف و نهی از منکر

اسیدپاشی ها، عشقی است!

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: هیچ کدام از این اسیدپاشی‌ها مربوط به امنیت و امر به معروف و نهی از منکر نبوده و به مسائل عشقی، کاری و شخصی افراد…