مرور برچسب

اقتصاد کشور

آث های تقلبی روی میز ایران

آمریکا در تلاش است تا با کارت اروپا در زمین ایران بازی کند و این درحالی است که اروپا تمایلی به تقابل با ایران یا ایجاد اغتشاش در خاورمیانه ندارد/ آنچه…