مرور برچسب

اقتصاد کشور

گام‌های پیشگیری

یکی از نشانه‌‌های بهینه اداره شدن جامعه آینده‌نگری برای وضعیت‌‌های بحرانی است که ممکن است جامعه با آن مواجه شود/ اداره بهینه جامعه در شرایط عادی،…

ریزش در سکوت

خروج امریکا از برجام و امتیازخواهی بیشتر این کشور از ایران در هفته‌های گذشته بار دیگر تنش‌های سیاسی بین دو کشور را به اوج رسانده است.

فرصت کوتاه است و سفر جانکاه

فکر کردن به جنگ احتمالی هم پشت آدم‌ را می‌لرزاند. به‌ویژه در کشوری که 8 سال درگیر جنگی خانمان‌سوز بوده و کمتر خانواده‌ای است که طعم تلخ جنگ را نچشیده…