مرور برچسب

اقتصادی

ریزش در سکوت

خروج امریکا از برجام و امتیازخواهی بیشتر این کشور از ایران در هفته‌های گذشته بار دیگر تنش‌های سیاسی بین دو کشور را به اوج رسانده است.

بازی نشستگان

در دوران عجیبی به سر می‌بریم. تغییرات بی‌سابقه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فناورانه به ما هشدار می‌دهد که دوران چالش‌آفرینی در پیش داریم و باید از همین…