مرور برچسب

افزایش نرخ

مقروض ترین کشور جهان

بدهی های دولت در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است و دولت ژاپن کمیته ای ویژه برای رسیدگی به این مسئله تشکیل داده است .بدهی دولت ژاپن امسال از مرز نه…

چین اول برگ سبز چای تمام شد

رییس سندیکای کارخانجات چای شمال از پایان چین اول برگ سبز چای در باغات استان‌های شمالی کشور خبر داد و پیش‌بینی کرد: میزان برداشت برگ سبز چای با کاهش…