مرور برچسب

افزایش نرخ بنزین

افزایش قیمت بنزین قطعی شد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به تصویب 49 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی در سال جاری از افزایش قیمت بنزین، نفت‌گاز و گاز CNG در سال جاری خبر داد.