مرور برچسب

افزایش قیمت بنزین

بنزین گران می‌شود؟

نمایندگان مجلس می گویند که احتمال دارند قیمت بنزین تا پایان سال ثابت بماند. در شرایط کنونی دولت سعی دارد تا از افزایش قیمت بنزین و تاثیر روانی آن بر…

افزایش قیمت بنزین منتفی شد

با چراغ سبز مجلس با سناریوی اول بنزینی ستاد هدفمندی یارانه‌ها، طرح افزایش قیمت بنزین حداکثر تا سقف 1000 تومان به ازای هر لیتر کلید خورده است اما…

افزایش قیمت بنزین قطعی شد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به تصویب 49 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی در سال جاری از افزایش قیمت بنزین، نفت‌گاز و گاز CNG در سال جاری خبر داد.