مرور برچسب

اعلام زمان افتتاح مجلس نهم

اعلام زمان افتتاح مجلس نهم

وی اضافه کرد: البته نتایج بسیاری از حوزه ها به ویژه هفت حوزه‌ای که انتخابات در آنها رایانه‌ای برگزار شد، ظرف مدت یک ساعت و نیم مشخص شد که برای اطمینان…