مرور برچسب

اعراب

ثروت اعراب ۲ برابر شد

ثروت شخصی کشورهای عضو همکاری شورای خلیج فارس از رقم 1.1 تریلیون دلار ثبت شده در سال 2010 میلادی به دوبرابر یعنی 2.2 تریلیون دلار در سال 2014 میلادی…