مرور برچسب

اعتماد

لغو رویدادها و مساله اعتماد

در همان روزی که دکتر روحانی رئیس‌جمهور، ممانعت از برگزاری جلسه سخنرانی دکتر علی مطهری، نایب رئیس مجلس را به درستی «مایه شرمساری» خواند اتفاق مشابهی در…

اعتماد و تابناک محکوم شدند

در دادگاه امروز همچنین به پرونده محمدجواد بربریان مدیرمسوول وقت سایت تابناک با شکایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع نیز…