مرور برچسب

اعتبارسنجی

بانکداری باز سکوی پرتاب BNPL

با BNPL مشتریان بدون نیاز به پرداخت یکجا قیمت محصول آن را می خرند و بعدا بدون بهره و در چند قسط مبلغ را پرداخت می کنند. با همین شیوه محبوبیتش آنقدر…