مرور برچسب

اشتون

اشتون:نگران ایرانم

اریک ادلمن معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا: «اکنون ما درگیر مذاکرات دوجانبه میان آمریکا و ایران هستیم، که به گفته جان کری، هدف آن محدود کردن زمان دستیابی…