مرور برچسب

اسطوره

حال اسطوره خوب نیست

برهانی در صحفه اینستاگرام خود نوشت: اسطوره دوست داشتنی استقلال به ICU انتقال یافت.این روزها حالشان خوب نیست.دوستان عزیزم با آن دل پاکتون لطفا برای…