مرور برچسب

استان تهران

ایجاد تنوع خدمات بانکی در بانک ملی/ افزایش سرمايه بانک به ۱۰۵ هزار ميليارد ريال تا پایان سال/عملکرد…

مديرعامل بانک ملی ایران گفت: با مديريت صحيح مي‌توان 80 درصد درآمدهاي بانک را از 20 درصد مشتريان جذب کرد.وی همچنین اعلام کرد:تا پايان امسال سرمايه بانک…