مرور برچسب

استان ایلام

تهران ۱۲.۵ میلیونی شد

در بین 31 استان کشور تهران با فاصله بیش از هشت میلیون نفری نسبت به استان دوم در صدر پر جمعیت ترین استان ها قرار دارد به گونه ای که طبق برآورد مرکز…