مرور برچسب

استاندارد EMV

جادوی کیو آر کد!

کیو آر کد. عنوانی جا افتاده، به ظاهر معمولی اما در واقعیت، پدیده ای که زمانی در دوران خود انقلاب ایجاد کرد. چیزی شبیه به جادو. رمزی که ابتدا با اهدافی…