مرور برچسب

استانبول

سقوط اقتصادی استانبول

تروریسم روی سیاه خود را به مردم ترکیه و ساکنان «کاخ آک سارای» نشان داده است. اگر تا چند روز پیش استانبول نماد شهری چندفرهنگی، توریستی و اروپایی از…

طیب نیا رفت استانبول

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور شرکت در سی‌امین نشست کمیته دائمی همکاری اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری اسلامی موسوم به کمیته کومسک…