مرور برچسب

اردبیل

احتمال کشف نفت در اردبیل

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با تشریح آخرین وضعیت اکتشاف نفت خام در بلوک اکتشافی مغان اردبیل، اعلام کرد: یکی از بزرگترین پروژه‌های اکتشاف گاز در…