مرور برچسب

اتوبان بعثت

اتوبان بعثت دو طبقه می شود

مجری طرح‌های بزرگراهی سازمان عمران شهر تهران گفت: طرح پل طبقاتی بعثت نهایی و عملیات اجرایی ساخت این پل آغاز شده است. این پل حدود یک کیلومتر طول دارد.