مرور برچسب

آکادینو

حرکت اکوسیستم بانکداری به سمت استفاده از هوش مصنوعی/ امکان شناسایی و جذب متخصصان فناوری های مالی و…

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با بیان اینکه اکوسیستم بانکداری به سمت استفاده از فناوری هوش مصنوعی در حال حرکت است، گفت: ما در شرکت ملی انفورماتیک…