مرور برچسب

آمریکا در تاریخ

نرخ ۱۷ ارز بانکی گران شد

بانک مرکزی از بین ارزهای موجود در مرکز مبادلات ارزی کشور نسبت به روز گذشته نرخ 16 ارز بانکی را ارزان، 17 ارز را گران و هشت ارز را ثابت تعیین و اعلام…