مرور برچسب

آلوده ترین

هوای تهران ناسالم است

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: شاخص کیفیت هوای تهران با آغاز هفته و افزایش تردد خودروها در شهر در شرایط ناسالم برای گروه های…