مرور برچسب

آقامحمدی

سوال ۲۲ نماینده مجلس از ظریف

22 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون علت عدم حمایت از پیشرفت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از سفر هیأت‌های کارشناسی کشورهای دیگر در…