مرور برچسب

آسیا

سهام آسیایی اندکی رشد کرد

افزایش کمتر از حد انتظار دستمزدهای آمریکا، ریسک افزایش سریع‌تر نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو را کاهش داد و به تبع آن، سهام آسیایی اندکی بالا رفت.