سقوط جهانی طلا، نفت و آهن

ایبنا - بازارهای جهانی در روزهای اخیر به سرعت در حال تغییر مسیر هستند و این تغییر مسیر عمدتا در حوزه‌‌هایی در حال وقوع است که تاثیر بالایی بر…