دبیرخانه اقتصاد مقاومتی بانک دی راه‌اندازی شد - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

دبیرخانه اقتصاد مقاومتی بانک دی راه‌اندازی شد

دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در بانک دی راه‌اندازی شد. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ 29 بهمن امسال، شورای معاونان بانک دی با هدف تطبیق سیاست‌های کلی این بانک با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، اقدام به راه‌اندازی دبیر خانه اقتصاد مقاومتی کرده و معاونت طرح و توسعه به عنوان دبیراجرایی این دبیرخانه برگزیده شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در بانک دی راه‌اندازی شد. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ 29 بهمن امسال، شورای معاونان بانک دی با هدف تطبیق سیاست‌های کلی این بانک با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، اقدام به راه‌اندازی دبیر خانه اقتصاد مقاومتی کرده و معاونت طرح و توسعه به عنوان دبیراجرایی این دبیرخانه برگزیده شد.


خبر پیشنهادی
صورت‌های مالی 98 بانک ایران زمین نشان می‌دهد؛

عبور از تنگناها و امید به سودآوری در سال99


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی