جزئیات کارمزد هر انتقال وجه با خودپرداز - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

جزئیات کارمزد هر انتقال وجه با خودپرداز

طبق بخشنامه بانک مرکزی برای انتقال وجه و استفاده از خدمات بانکی کارمزدی وجود دارد که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت است. برای انتقال وجه شتابی یا همان کارت به کارت عامیانه، تا یک میلیون تومان، مبلغ 500 تومان کارمزد و به میزان هر یک میلیون تومان بعدی، 200 تومان به صورت پلکانی اضافه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از همشهری آنلاین همانطور که می‌دانید این روزها با جدی شدن بحث دریافت کارمزد برای خرید از پایانه‌های فروشگاهی، باری دیگر کلا بحث کارمزد خدمات بانکی تیتر یک بیشتر رسانه‌ها شد. اما آیا می‌دانید این کارمزدها به کجا می‌روند یا نصیب چه ارگان یا سازمانی می‌شوند؟

 

 طبق بخشنامه بانک مرکزی برای انتقال وجه و استفاده از خدمات بانکی کارمزدی وجود دارد که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت است. برای انتقال وجه شتابی یا همان کارت به کارت عامیانه، تا یک میلیون تومان، مبلغ 500 تومان کارمزد و به میزان هر یک میلیون تومان بعدی، 200 تومان به صورت پلکانی اضافه می‌شود.

انتقال وجه شتابی چیست؟

چه در اینترنت و چه در پای دستگاه خودپرداز یا کارتخوان، انتقال وجه در کل دو نوع است؛ یا انتقال وجه شتابی است یا انتقال وجه داخلی. انتقال وجه شتابی به انتقال وجهی است که از حساب یا کارت یک بانک به حساب یا کارت یک بانک دیگر انتقال وجه انجام شود و این نوع انتقال وجه همیشه هزینه یا همان کارمزد دارد. اما اگر انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر در همان بانک باشد هیچ کارمزدی دریافت نمی‌شود. به عنوان مثال اگر حساب مقصد بانک سامان باشد و حساب مبداء نیز بانک سامان باشد هیچ کارمزدی کسر نمی‌شود.

کارمزد چه می‌شود؟

بنابراین برای انتقال وجه شتابی، براساس بخش‌نامه بانک مرکزی تا مبلغ یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد کسر شده و به ازای هر یک میلیون تومان اضافه 200 تومان به رقم فوق افزوده می‌شود، بنابراین برای مبلغ سه میلیون تومان مبلغ 900 تومان از حساب فرد واریز کننده کسر خواهد شد.

مبلغ کل کارمزد به شرح زیر تقسیم می‌شود:

100 تومان سهم مرکز شتاب
500 تومان سهم بانک مبدا
300 تومان سهم اپراتور یا بانک پذیرنده دستور انتقال
مابقی کارمزد به بانک مقصد تعلق می‌گیرد (البته اگر چیزی هم مانده باشد)


خبر پیشنهادی
صورت‌های مالی 98 بانک ایران زمین نشان می‌دهد؛

عبور از تنگناها و امید به سودآوری در سال99


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی