پایان بحران اقتصادی جهان نزدیک نیست - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
رئیس بانک مرکزی انگلیس:

پایان بحران اقتصادی جهان نزدیک نیست

رئیس بانک مرکزی انگلیس هشدار داد بحران اقتصادی جهانی تا رسیدن به نقطه پایان فاصله دارد و کشورها باید قبل از احیا کامل اقتصادشان انتظار تجربه چندین «پیچ و تاب» را داشته باشند.

به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، سر مروین در دانشکده علوم اقتصادی لندن گفت:« بحرانی که ما از آن صحبت می کنیم تا رسیدن به نقطه پاپان فاصله دارد. قطعا ما باید انتظار پیچ و تاب های پیش بینی نشده ای را قبل از اینکه واقعا بتوانیم بگوییم این بحران پایان یافته است داشته باشیم.»


اظهارات رئیس بانک مرکزی انگلیس که اواخر ماه ژوئن دوره مسئولیت وی پایان می یابد مشابه اظهارات چندین مقام بلندپایه اقتصادی از جمله بن برنانکی همتای آمریکایی وی است.


رئیس بانک مرکزی آمریکا با دفاع از سیاست جسورانه چاپ پول این بانک گفت سیاست پولی سست آمریکا به کشورهای دیگر کمک کرده است و این طور نیست که این سیاست مانع فعالیت های آنها شده است.


برنامه بانک مرکزی آمریکا برای خرید دارایی ها با هدف پایین نگاه داشتن هزینه های استقراضی و کاهش نرخ بیکاری به سبب صدمه زدن به بستانکاران این کشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است چرا که ارزش واقعی مطالبات آنها کاهش یافته است.


سر مروین اوائل این ماه بهبود اوضاع اقتصادی انگلیس را نزدیک توصیف کرده بود.


وی در برخی از اظهارات امیدوار کننده ای که از زمان آغاز این بحران بیان کرده است مدعی شد: «حرکت شتابنده ای در پشت این روند بهبود وجود دارد و پیشرفت های خوبی در جهت یک اقتصاد پایدار و جدید در چند سال گذشته رخ داده است.


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی