مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با بیمه تجاری داخلی مجاز است - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با بیمه تجاری داخلی مجاز است

برنامه پنجم توسعه در سرفصلی با نام «بیمه‌های بازرگانی» در چهار ماده جداگانه به وضعیت این حوزه‌ی مهم دراقتصاد کشور پرداخته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا ماده 113به مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی و داخلی پرداختند و تصریح کرده است «مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی، در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و هم‌چنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی‌ شرکت‌های بیمه خارجی مجاز خواهد بود.

ماده 114 نیز به دولت اجازه داده است ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند.

ماده 115 نیز در دو بند «ب» عوارض بیمه تجاری و بیمه شخص ثالث پرداخته است. بند «الف» مقرر کرده وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتکایی) منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده باشد. بند «ب» این ماده نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده هم‌چون سرنشینی بیمه شخص ثالث عمل کند.


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما