ایجاد سهولت در مسدود کردن کارت رفاه با اینترنت - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

ایجاد سهولت در مسدود کردن کارت رفاه با اینترنت

دارندگان انواع رفاه کارت می توانند از طریق اینترنت نسبت به انسداد کارت خود اقدام کنند.پیش از این، مسدود کردن کارت های مذکور از طریق مراجعه حضوری به شعب ، استفاده از تلفنبانک کارت و تماس با اداره خدمات نوین بانک میسر بود .

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک دارندگان انواع رفاه کارت می توانند با مراجعه به گزینه "خدمات اینترنتی به کارت های بانک رفاه" در صفحه اصلی پورتال این بانک به نشانی www.refah-bank.ir در صورت لزوم نسبت به مسدود کردن کارت خود اقدام کنند.


پیش از این، مسدود کردن کارت های مذکور از طریق مراجعه حضوری به شعب ، استفاده از تلفنبانک کارت و تماس با اداره خدمات نوین بانک میسر بود .
گفتنی است رفع انسداد کارت های مسدود شده از طریق مراجعه حضوری به شعب امکانپذیر است.


خبر پیشنهادی
صورت‌های مالی 98 بانک ایران زمین نشان می‌دهد؛

عبور از تنگناها و امید به سودآوری در سال99


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی